Dokumentai

 

MKC darbo tvarkos taisyklės

MKC mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

MKC korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas 2019–2021 metams.

Informacijos apie pažeidimus Varėnos moksleivių kūrybos centre teikimo tvarkos aprašas.

MKC struktūra

MKC krizių valdymo tvarka