Strateginis planas

MKC 2019 m. strateginis veiklos planas

MKC 2018 metų strateginis  veiklos planas

2017-2020 m. MKC žinių visuomenės plėtros programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai